Лесен за почистване/непорьозен

icon-nonporous

Благодарение на непорьозното естество на Corian® Solid Surface рутинната поддръжка е минимална.

Следи, петна и графити може да бъдат отстранени лесно от външните облицовъчни плочи.

Устойчивостта и красотата на фасадата може да бъдат значително удължени, като се поддържа оригиналната красота на цвета, техническите свойства и ефективността.