Вентилируеми фасади

Панелите Corian® Exteriors се монтират като вентилируеми фасади. Вентилируемите фасади са проектирани с дишащи функции благодарение на пространството между облицовката и външната стена – идеално място за изолационните материали.

Панелите Corian® Exteriors се закрепват механично към основна конструкция, прикрепена към външната стена на нови или съществуващи (реконструирани) сгради. Системите с дишащи кухини, съчетани с ефективна климатична бариера, предлагат възможности за високи изолационни показатели със своя изолационен слой, закрепен към външната стена, и допринасят за здравословен климат в сградата.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ЧЕРТЕЖИ В CAD ФОРМАТ И ДРУГИ В НАШИЯ РАЗДЕЛ С ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ